Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ




Μας τα δίνει η γνωστή μας σελίδα του ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗ

Θα τα βρίσκετε εύκολα και από εδώ, κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗ που αναρτήσαμε παράπλευρα, στο αριστερό περιθώριο του ΚΟΚΚΟΥ ΣΙΝΑΠΕΩΣ.


03/11/2013 - Κυριακὴ ΙΘ' (Ε' Λουκᾶ) - Ἡ παραβολὴ τοῦ πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου
08/11/2013 - Σύναξις τῶν ἀρχιστρατήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνάμεων
10/11/2013 - Κυριακὴ Κ (Η' Λουκᾶ) - Ἡ παραβολὴ τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου
13/11/2013 - ᾿Ιωάννου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Χρυσοστόμου (†407)
14/11/2013 - Φιλίππου τοῦ ἀποστόλου ἐκ τῶν ιβ΄
16/11/2013 - Αποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου
17/11/2013 - Κυριακὴ ΚΑ' (Θ' Λουκᾶ) - Ἡ παραβολὴ τοῦ ἄφρονος πλουσίου
21/11/2013 - Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου
24/11/2013 - Κυριακὴ ΚΒ´ (ΙΓ´ Λουκᾶ) - Ὁ πλούσιος νεανίσκος
25/11/2013 - [Απόδοσις τῶν Εἰσοδίων] Ἁγίας Αἰκατερίνης
30/11/2013 - Ἁγίου Ἀνδρέα τοῦ Πρωτοκλήτου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Δημοφιλείς αναρτήσεις